Обрати сторінку

Життя школи

За умов реформування системи національної освіти, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві значної актуальності у закладі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради» набула система роботи з обдарованими дітьми. Перспективним шляхом її розв’язання стала організація такого педагогічного процесу, який започаткував методику пошуку та відбору обдарованих учнів і створив умови для розвитку їх природних творчих потенцій.

   Характер науково-методичної роботи нашого закладу, її тісне поєднання з практикою навчання й виховання як на уроці, так і в позаурочний час, спрямованість не тільки на остаточний результат, а й на розвиток здібностей учнів стала тим стрижнем, навколо якого створюється специфічна атмосфера співтворчості вчителя та учня.

   У нашій школі йде процес створення сприятливого освітнього середовища для всебічного розкриття та реалізації здібних та обдарованих вихованців. Тому питання роботи з обдарованими дітьми, розвиток творчого потенціалу особистості стає одним із пріоритетних напрямків діяльності педагогічного колективу. Усю роботу плануємо на основі виконання нормативно-правової бази з роботи з обдарованими дітьми. Кожного навчального року питання роботи з обдарованими учнями розглядаються на педрадах, засіданнях методичних рад. Єдиних рекомендацій щодо навчання обдарованих дітей немає і не може бути, адже кожна дитина унікальна, тому головним у роботі є індивідуальний підхід до кожного. «Творчий учитель – обдарована дитина» – це не просто гасло, це наше життя.

   Для задоволення потреб учнів та їх батьків, розкриття потенційних можливостей дітей у закладі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради»:

  • забезпечується якісне виконання практичної частини з профільних дисциплін; введено викладання спецкурсів та факультативів;
  • функціонує мережа додаткових освітніх послуг, секцій, клубів та гуртків;
  • проведення консультацій з основних дисциплін вчителями-предметниками;
  • запроваджена індивідуалізація навчання через створення індивідуальних освітніх маршрутів;
  • налагоджена система інформованості учнів щодо проведення олімпіад, конкурсів, змагань, турнірів;
  • кожен має доступ до мережі Інтернет, у межах закладу може користуватися комп’ютерною технікою. 

   У школі діє 10 предметних гуртків, на заняттях яких учні мають можливість проявити і розвивати свої творчі здібності, отримати додаткову інформацію з того чи іншого предмету або певної теми, підготуватися та взяти участь у різних конкурсах. Так, впродовж поточного навчального року учні нашої школи були учасниками, призерами і переможцями Міжнародних і Всеукраїнських інтелектуальних конкурсів з базових дисциплін: «Соняшник», «Колосок», «Бобер», «Лелека», «Кенгуру», «Левеня», «Гринвіч», «Пазл», міжнародних проектів «eTwinningplus», «Відкритий світ», національних проектів «Вікна нашого міста», конкурсів «Зірниця», «Сокіл Джура», «Старти надій», інтернет-олімпіад та ін. Учителі школи беруть активну участь та стають призерами фахових конкурсів «Директор XXI століття», «Учитель-новатор», «Учитель року», «Ярмарок фахових сподівань».